ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง :: 3 ธ.ค. 63 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อตัดบรรจบท่อประธานขนาด 1,000 มม. ถนนแพรกษา บริเวณคลองแขก และบริเวณหน้าโรงเรียนวัดแพรกษา น้ำไม่ไหล ถนนแพรกษา (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่สามแยกถนนสุขุมวิทตัดถนนแพรกษา ถึงสามแยกนิคมอุตสาหกรรมบางปู :: 3 ธ.ค. 63 เวลา 23.00 - 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดสถานีสูบจ่ายน้ำลุมพิณี เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า น้ำไม่ไหล ถนนพระรามที่3 , ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนสีลม ถึงถนนพระรามที่ 3 ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น