ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ** ด่วน ** 1 มี.ค. 64 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำ เพื่อซ่อมท่อประปา ถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าหมู่บ้านลดาวัลย์ น้ำไม่ไหล ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่คลองบางนา ถึงคลองสำโรง (ทั้งสองฝั่ง) , ถนนหนามแดง , ถนนบัวนครินทร์ :: 1 มี.ค. 64 เวลา 23.45 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะชั่วคราว เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า น้ำไม่ไหล ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 121 ถึงสามแยกศาลาแดง , ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย , ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา , หมู่บ้านสาขลา , ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า , ซอยวัดแค , ซอยวัดใหญ่ :: 3 มี.ค. 64 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำ เพื่อซ่อมท่อประธานขนาด 1,000 มม. บริเวณสถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย น้ำไม่ไหล ถนนอาจณรงค์ ตั้งแต่แยกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงห้าแยก ณ ระนอง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย และชุมชนคลองเตย) ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น