ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง :: 12 พ.ค.64 เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำเพื่อทำ Step Test ท่อประธานขนาด 800 มม. และ 1000 มม.บริเวณถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี ถึงถนนปานวิถี น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหล ถนนเทพารักษ์ ทั้งสองฝั่ ง ตั้งแต่ แยกตำหรุ ถึง สามแยกบางบ่อ, ถนนเมืองใหม่บางพลี ทั้งสองฝั่ง, ถนนปานวิถี ทั้งสองฝั่ง, ถนนสุขุมวิทเก่า ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตำหรุ ถึง สามแยกปานวิถี, ถนนบางพลีน้อย-สีลัง :: 14 พ.ค.64 เวลา 22.00 - 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำท่อประธาน ขนาด 1000 มม. บริเวณคลองสามเสนใน ถนนอโศก-ดินแดง น้ำประปาไม่ไหล ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอโศกเพชร ถึง คลองแสนแสบ ชุมชนริมคลองสามเสนใน ซอยแจ่มเงินรักษา ซอยไม้ดัด ถนนอโศก-ดินแดง ถนนพระราม 9 ตั้งแต่ แยกพระราม 9 ถึง คลองชวดใหญ่ ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป