ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง :: 6 มิ.ย. 63 เวลา 23.30 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดสูบจ่ายน้ำสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี เพื่อบำรุงรักษาสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี น้ำไม่ไหล ถนนตำหรุ-บางพลี ตั้งแต่แยกตัดถนนเทพารักษ์ ถึงแยกตัดถนนสุขุมวิทสายเก่า , ถนนแพรกษา ถนนเมืองใหม่บางพลี ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ถนนคลองด่าน-บางพลี , ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีนครินทร์ ถึงแยกตัดถนนบางบ่อ-คลองด่าน , ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถึงโรงไฟฟ้า EPEC , ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่แยกศรีเทพา ถึงสามแยกการไฟฟ้า :: 8 มิ.ย. 63 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำเพื่อซ่อมท่อประธานขนาด 1,000 มม. ถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณคลองบางประทุน น้ำไม่ไหล ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองรากบัว ถึงคลองราชมนตรี , ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกต่างระดับราชพฤกษ์ ถึงคลองราชมนตรี , ถนนเทอดไท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเทอดไท 57 ถึงซอยเทอดไท 85 , ถนนเทอดไท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเทอดไท 50 ถึงซอยเทอดไท 90 , ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยกำนันแม้น 7 ถึงซอยกำนันแม้น 15 , ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยกำนันแม้น 24 ถึงซอยกำนันแม้น 38 :: 9 มิ.ย. 63 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดน้ำเพื่อซ่อมประตูน้ำระบายตะกอน ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก บริเวณคลองปากน้ำ น้ำไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยกาญจนาภิเษก 36 ถึงซอยกาญจนาภิเษก 54 และ ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยกาญจนาภิเษก 37 ถึงซอยกาญจนาภิเษก 53 ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น