ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หน้าหลัก >> หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดหัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด

หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
กปน. สนับสนุนเงิน 10,000 บาท ช่วยยุววิศวกรบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (5 ม.ค. 2553)
ซึ่งจัดโครงการ “เครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 3 (Engineering University Network : EUN III)” โดยร่วมกับรายการ “หลังคาเดียวกัน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน
เริ่มแล้ว! สร้างผู้บริหารยุคใหม่ หมุนเวียนตำแหน่งภายในและข้ามสายงาน (5 ม.ค. 2553)
เตรียมนำร่อง คัดเลือก ระดับส่วนและเทียบเท่า 40 คน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารต้นแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ เพื่อเรียนรู้งานและสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
สายงานบริการอบรมเทคโนโลยี GPS เพื่อใช้ในงานติดตั้งประปาใหม่ (5 ม.ค. 2553)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบสื่อสาร GPS ในงานติดตั้งประปาใหม่” มาใช้บันทึกข้อมูลภาพและพิกัดการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และสามารถแก้ไขปัญหาในภาคสนามได้ทันที
สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นผู้ว่าการ กปน. (30 ธ.ค. 2552)
กปน. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 15 ต.ค. 2552 และยังขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 6 พ.ย. 2552
วันนี้เวลา 15.30 น. ติดตามฟังสัมภาษณ์ ผู้ว่าการ กปน. ทาง FM 91.0 (29 ธ.ค. 2552)
วันนี้เวลา 15.30 น. ติดตามฟังสัมภาษณ์ ผู้ว่าการ กปน. ทาง FM 91.0
กปน. จัด Road Show น้ำประปาดื่มได้ในห้างดัง (23 ธ.ค. 2552)
กปน. จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา ที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน ได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
กปน. แนะประชาชนประหยัดน้ำเพื่อได้สิทธิ์ใช้ฟรีต่ออีก 3 เดือน (23 ธ.ค. 2552)
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่ออีกเป็นเวลา 3 เดือน แต่จะลดปริมาณการให้ใช้น้ำประปาฟรีจาก 30 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อเดือนลงเหลือเพียง 20 ลบ.ม. หรือคิดเป็นค่าน้ำที่จะได้ฟรีประมาณ 211 บาท
กปน. และ มก. ลงนาม MOU ด้านวิชาการ (23 ธ.ค. 2552)
นายเจริญ ภัสระ และนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างการประปานครหลวง กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษา
กปน. จัดเสวนา "เรื่องความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร" ที่สำนักงานใหญ่ 9.00 น (22 ธ.ค. 2552)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ภาวะความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนเหนือแหล่งรับน้ำดิบ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
การประปานครหลวงเปิดโลกไอทีเพื่อน้อง (21 ธ.ค. 2552)
การประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด พร้อมเดินสายไฟจำนวน 4 ห้องเรียน และโต๊ะคอมขนาดเล็กจำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านไอที
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ถ่ายทอด KM ให้รุ่นน้อง เพื่อสานต่องาน กปน. (18 ธ.ค. 2552)
กปน. นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง) ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานให้พนักงานสายงานผลิตและส่งน้ำ สายงานวิศวกรรมฯ กว่า 100 คน เพื่อเป็นองค์ความรู้และประโยชน์ต่อการทำงานให้กับ กปน.ต่อไป
หน่วยราชการจ้างสาขาลาดพร้าวปรับปรุงระบบประปาภายใน (17 ธ.ค. 2552)
นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ เปิดเผยว่าได้เสนอรับจ้างงานแล้ว 11 ราย ลูกค้าตกลงว่าจ้าง สสล. 4 ราย ได้แก่ กองบังคับการปราบปราม รวมมูลค่า 1.7 ล้านบาท สำหรับอีก 3 ราย ได้เสนอราคาแล้ว เป็นเงิน 2.1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการแจ้งผลการว่าจ้าง
15-22 ธ.ค. กปน. จัดกิจกรรม “สอนน้องรักษ์น้ำ”สร้างนักอนุรักษ์น้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (16 ธ.ค. 2552)
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของน้ำ กปน. นำเด็กนักเรียนต้นน้ำเจ้าพระยา กว่า 600 คน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา เรียนรู้วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ
เทศบาล-อบต. สนใจอบรม “อ่านมาตร ออกบิลและการจัดเก็บค่าน้ำโดยระบบสารสนเทศ” (14 ธ.ค. 2552)
นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม หลักสูตร “การอ่านมาตร ออกบิลและการจัดเก็บโดยระบบสารสนเทศ” รุ่นที่ 1 เพื่ออบรมความรู้ในเรื่อง ระบบบริหารงานประปา
น้ำไม่ไหล 2 วัน 15 และ 17 ธ.ค. 52 สำรองน้ำด่วน (14 ธ.ค. 2552)
ด้วยการประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องหยุดการสูบจ่ายน้ำประปาจากสถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง และสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงทำการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าประจำปี รวม2คืน
สาขาแม้นศรีบริการวังสวนจิตรฯและทำเนียบรัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาท่อรั่วภายในและล้างถังพักน้ำ (14 ธ.ค. 2552)
กปน. จะให้บริการติดตั้งมาตรวัดน้ำตัวใหญ่เพื่อคุมและตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำภายในจากมาตรวัดน้ำทุกตัวเนื่องซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบหาท่อรั่วภายในและแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น ให้ พร้อมควบงานล้างถังพักน้ำและดูแลคุณภาพน้ำ
14-18 ธ.ค. 52 งาน "กทม. ก้าวสู่ปีที่ 38 ทั้งชีวิต เราดูแล" ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า (11 ธ.ค. 2552)
14-18 ธ.ค. 52 งาน "กทม. ก้าวสู่ปีที่ 38 ทั้งชีวิต เราดูแล" ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า
มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (9 ธ.ค. 2552)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป
กปน. มอบเงินบริจาคให้ มท.3 นำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (9 ธ.ค. 2552)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับมอบเงินจำนวน 655,613 บาท ผู้ว่าการ กปน. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
กปน. ลงนามกู้เงิน JICA ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัง ครั้งที่ 8 (9 ธ.ค. 2552)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีพิธีลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125