ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หน้าหลัก >> หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดหัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด

หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
เปิดแล้วเว็บ R&D (10 มี.ค. 2553)
กปน. ได้เปิด เว็บ R&D The Research and Development การวิจัยและพัฒนาของ กปน. บนโลกไซเบอร์ แล้ว เพื่อให้เป็นที่รวมพลคนช่างคิด มาร่วมกันพัฒนางานและบริการของ กปน.
กปน. ให้บริการตรวจหาและซ่อมท่อรั่วในบ้านแล้ว หลังจากผู้ใช้น้ำเรียกร้องมานาน (9 มี.ค. 2553)
บริการใหม่ กปน. ช่วยแก้ปัญหาระบบประปาภายในบ้าน หลังจากผู้ใช้น้ำเรียกร้องมานาน
ประปาสุขุมวิท รับงาน “งานปรับปรุงระบบประปาอาคารสูง” ให้กรมศุลฯ 8 ล้านบาท (9 มี.ค. 2553)
เพื่อปรับปรุงระบบท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ทั้งภายในอาคารและพื้นราบ เปลี่ยนและปรับปรุงระบบสุขภัณฑ์ภายในห้องพัก พร้อมติดตั้งมิเตอร์น้ำทุกห้อง
สาขาตากสินขอบคุณพลเมืองดีช่วยจับโจรขโมยมาตร (9 มี.ค. 2553)
นางปราณี เอกอธิคมกิจ หัวหน้าส่วนบริการมาตร สำนักงานประปาสาขาตากสิน เดินทางไปแสดงความขอบคุณ นายกิจจา ตันติมงคล พลเมืองดี ที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของ กปน.และส่วนรวม
ค่าน้ำฟรี ไม่มีแล้ว เดือนเมษานี้อย่าลืมจ่ายตามปรกติ (8 มี.ค. 2553)
หมดมาตรการใช้น้ำฟรี กปน. จะเริ่มเก็บค่าน้ำตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป เกิดปรากฎการณ์ใหม่ชาวบ้านค้างค่าน้ำมาราธอน ใบแจ้งหนี้ใบเดียว ประปารอ 20 เดือนยังไม่ยอมจ่าย เตือนรีบให้มาจ่ายก่อนถูกตัดน้ำ
9-19 มี.ค.53 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชมนิทรรศการหนังสือและภาพวาดของไมตรี ลิมปิชาติ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ(กปน.) (8 มี.ค. 2553)
ขอเชิญชมนิทรรศการชุด "บนถนนหนังสือสู่เส้นทางศิลปะ" ของไมตรี ลิมปิชาติ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 9 มี.ค. 53 เวลา 16.00 - 19.00 น.
กปน.มอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องทีภาคใต้ (5 มี.ค. 2553)
นายถาวร เสนเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กปน. นำโดย นายเจริญ ภัสระ ได้ไปมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา จำนวน 36ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ด้วย
บอร์ดเยี่ยม ประปาสาขาประชาชื่น และ ประปาสาขาบางเขน (4 มี.ค. 2553)
ในโอกาสนี้ สำนักคณะกรรมการ กปน.ได้จัดนิทรรศการ CG ทั้ง 2 สาขา เพื่อเผยแพร่ความรู้การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงาน
คนประปา “จัดกิจกรรม CSR” สุดปลื้มสร้างอาคารเรียนให้น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข (3 มี.ค. 2553)
กปน. ได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ และสละแรงกายสร้างอาคารเรียนใน “โครงการพนักงานการประปานครหลวง สร้างอาคารเรียนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข”
ประปาเนื้อหอมรับ 83 อัตรา แห่สอบ 13,612 คน (26 ก.พ. 2553)
กปน. ได้เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง 83 อัตรา ปรากฏว่ามีผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป สนใจมาสมัครรวมทั้งสิ้น 21,099 ราย แต่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 13,612 ราย
การพัฒนาผู้บริหาร กปน.ยุคใหม่นำร่อง (26 ก.พ. 2553)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผวก.ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหาร กปน.ยุคใหม่นำร่อง” สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้ว่าการฯ เปิดหลักสูตร..... "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" (25 ก.พ. 2553)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผวก.เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2553
สาขาลาดพร้าว บริการปรับปรุงท่อ - ล้างถังพัก ให้ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา (22 ก.พ. 2553)
สสล.ได้รับการติดต่อจาก โรงเรียน นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ว่าจ้างให้ กปน. ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประปาภายใน พร้อมทั้งล้างถังพักน้ำและเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่
กปน. จัดอบรมความรู้การประปา เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรดูแลประปาชุมชน (22 ก.พ. 2553)
กปน.ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำ และการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาขึ้น โดยจัดให้มีการสัมมนาสัญจรไปตามหัวเมืองต่างๆ
ร้อนนี้ ไม่ขาดน้ำประปา กปน. ตั้ง 29 จุดจ่ายน้ำ บรรเทาภัยแล้ง (22 ก.พ. 2553)
ภัยแล้งปีนี้มาเร็ว หลายจังหวัดเริ่มขาดแคลนน้ำ คาดปีนี้จะร้อนกว่าทุกปี ผลพวงจากเอลนิโญ วอนคนกรุง แม้มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน แต่ควรประหยัดน้ำให้เป็นนิสัยเผื่ออนาคต ลดใช้ฟุ่มเฟือย เตรียมพร้อมตั้งจุดจ่ายน้ำ 29 จุด ทั่วกรุง
กปน. ติดตั้ง-จัดซ่อมประตูน้ำทั่วกรุง (22 ก.พ. 2553)
เพื่อช่วยให้ซ่อมท่อ หรือตัดบรรจบท่อได้รวดเร็ว กปน. เตรียมติดตั้งและจัดซ่อมประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อที่ใช้งานมานาน จำนวน 69 ตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ เฟสแรก เริ่ม 15 กุมภาพันธ์นี้
กปน.สนับสนุนน้ำดื่มโครงการพัฒนาลานกีฬาของ กทม. (19 ก.พ. 2553)
กปน.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มในรูปแบบการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มในลานกีฬาต่างๆ ด้วยตระหนักและเห็นความสำคัญของเยาวชนในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
อบรมหลักสูตร“การพัฒนาความสามารถในเชิงบริหารและภาวะผู้นำ รุ่นใหม่ 53 คน (17 ก.พ. 2553)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความสามารถในเชิงบริหารและภาวะผู้นำ”ปี 2553 สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป จำนวน 53 คน จากทุกสายงาน
18 ก.พ. น้ำไม่ไหลถนนบรมราชชนนีและถนนพระรามเก้า 20 ก.พ. น้ำไม่ไหลย่านบางพลี (17 ก.พ. 2553)
ด้วย การประปานครหลวง จะทำการซ่อมท่อ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 มีผลทำให้น้ำประปา
มท.3 เยือน กปน. ชม โรงงานมหาสวัสดิ์ เสริมความมั่นคงระบบส่งน้ำ (16 ก.พ. 2553)
ครั้งแรกของการเยี่ยมชมกิจการ กปน. อย่างเป็นทางการ มท.3 รับทราบโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 ชาวฝั่งธนฯ-นนทบุรี มีน้ำประปาเพิ่มอีกวันละ 4 แสนคิว เสริมศักยภาพระบบส่งน้ำประปาทั่วกรุง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125