ค้นหา
ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  E-Auction
  งานจ้างออกแบบฯ
  สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
  ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
  ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วยงานอื่นๆ)
ประกาศราคากลางสำหรับงานที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
  ราคากลางงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ราคากลางงานสำนักงานประปาสาขา
  ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางโดยวิธีกรณีพิเศษ
  ราคากลางโดยวิธีพิเศษ
  ราคากลางงานจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงและคัดเลือก
  ราคากลางสายงานผลิตและส่งน้ำ
  การแก้ไขสัญญา
ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
  รายชื่อผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. ที่เป็นผู้ประกอบการ SME
  ทะเบียนผู้รับจ้างชั้น 1 2 และ 3
  รายชื่อผู้รับจ้างชั้น 1
  รายชื่อผู้รับจ้างชั้น 3
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  ดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียน
  การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างในทะเบียน
  หลักเกณฑ์พิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกปน.
  หลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ (2561)
  ประกศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่วและงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสป.(ซท) 4/2561
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงกำลังน้ำ บริเวณ ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสล.)
  จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
อ่านทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศร่าง TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ราคากลาง
หน้าหลัก >> สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดสรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1 ข่าว/บทความทั้งหมด
สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (16 มิ.ย. 2565)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 25645 (16 มิ.ย. 2565)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (19 เม.ย. 2565)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (16 มี.ค. 2565)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (4 ก.พ. 2565)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (2 ก.พ. 2565)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (1 ธ.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (3 พ.ย. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (5 ต.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (5 ต.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (5 ต.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (5 ก.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (17 มิ.ย. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (17 มิ.ย. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (31 มี.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (3 มี.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (3 มี.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (3 มี.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (3 มี.ค. 2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (3 มี.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ 2566
  ปีงบประมาณ 2565
  ปีงบประมาณ 2564
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ.2555
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125