Fontsize
ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
  ทะเบียนผู้รับจ้างชั้น 1 2 และ 3
  รายชื่อผู้รับจ้างชั้น 1
  รายชื่อผู้รับจ้างชั้น 3
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
E-Auction
งานจ้างออกแบบฯ
สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วยงานอื่นๆ)

หน้า : [1]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ 2564
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125