Fontsize
หน้าหลัก >> จัดซื้อ - จัดจ้าง ( ตาม พรบ. ใหม่ )
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดจัดซื้อ - จัดจ้าง ( ตาม พรบ. ใหม่ ) ข่าว/บทความทั้งหมด

จัดซื้อ - จัดจ้าง ( ตาม พรบ. ใหม่ )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (14 พ.ย. 2560)
e-market (9 พ.ย. 2560)
e-bidding (5 พ.ย. 2560)
วิธีคัดเลือก (4 พ.ย. 2560)
วิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2560)
งานจ้างที่ปรึกษา (2 พ.ย. 2560)
งานจ้างออกแบบ (1 พ.ย. 2560)
ประกาศจำหน่าย (18 ต.ค. 2560)
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (8 มี.ค. 2560)
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (4 พ.ค. 2559)

หน้า : [1]
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125