ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
Expert JICA เยือน กปน. ติดตามผลการอบรมปี 55

วันที่ 21 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตึกอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 ให้การต้อนรับ Mr.Shingo HAYASHI หัวหน้าคณะ JICA Mission จากการประปาโอซาก้า ที่เดินทางมาร่วมประชุมกับพนักงานที่ได้เดินทางไปอบรมกับการประปาโอซาก้า ในหลักสูตร "Water Transmission” และ "Water Quality and Risk Management” เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปผลการอบรมและวางแนวทางความร่วมมือในการจัดการอบรมต่อไปในอนาคต ซึ่งคณะ JICA Mission จะติดตามผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค. 2556 ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สถานีสูบน้ำดิบสำแล ไซฟ่อนรังสิต โรงงานผลิตน้ำสามเสน ฝ่ายคุณภาพน้ำ เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125