ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ บ. ลัคกี้เท็คซ์ฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมผู้บริหาร สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน 2 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกและย้อมผ้าแห่งแรกที่ให้ความร่วมมือในการใช้น้ำประปาในกระบวนการผลิตแทนการใช้น้ำบาดาลโดยมีการใช้น้ำประปาเฉลี่ยเดือนละ 170,000 ลบ.ม. คิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 2,700,000 บาท และยังได้ชักชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ใน จ.สมุทรปราการ ให้ใช้น้ำประปาทดแทนน้ำบาดาลอีกเป็นจำนวนมาก จากการเข้าพบดังกล่าวได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำในการให้บริการน้ำประปาด้านระบบส่งจ่ายน้ำ แรงดันน้ำ และปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน และมีการวางแผนการให้บริการน้ำอย่างเพียงพอในอนาคตด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125