ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. สวัสดีปีใหม่ และหารือโครงการขยายเขตบริการฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมผู้บริหาร สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สำนักงานประปาสาขานนบุรี สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เข้าสวัสดีปีใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายมาโนช พลอยแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการฯ ยังได้นำทีมผู้บริหารฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125