ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมโครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอรุณฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายธนธรณ์ ธีระพงษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ พร้อมพนักงานได้ร่วมทำบุญกับสำนักงานประปาสาขาตากสิน ซึ่งเป็นผู้แทน กปน. ในโครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ–สามเณร เนื่องในวันธรรมสวนะพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดอรุณราชวราราม พร้อมทั้งกลุ่มนายทหารเรือ (นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 42 และ 44) โดยจะมีการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125