ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมอวยพรปีใหม่หลายหน่วยงานใน จ.นนทบุรี

วันที่ 21 ม.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายสุเทพ ดิเรกวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขานนทบุรี และทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แก่ นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผอ.สำนักบำรุงทางนนทบุรี และได้กล่าวขอบคุณที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สาขาฯ ด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ ยังได้เข้าพบ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชนพร้อมให้กำลังใจในการทำงานพัฒนา จ.นนทบุรี ให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป และจากนั้นได้เดินทางไปเข้าพบ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้ให้พรปีใหม่และกล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลนคปากเกร็ดให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125