ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาสมุทรปราการ เดินสายสวัสดีปีใหม่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่และหน่วยราชการ

วันที่ 21 ม.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ และทีมผู้บริหาร ได้เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่และหน่วยราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โรงไฟฟ้าบางบ่อ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โรงเรียน นายเรือ สำนักงานเคหะบางพลี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อสอบถามความต้องการใช้น้ำในอนาคต พร้อมรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการให้บริการและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125