ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกรองน้ำ เทศบาลเมืองปทุมฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2556

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา การประปานครหลวง (กปน.) โดย นางจันทร์เพ็ญ เสงี่ยมจิตต์เกษม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 90,000 บาท ให้แก่ นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี สำหรับนำเงินไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำจำนวน 15 เครื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125