ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาทุ่งมหาเมฆ ปลื้ม… ตม. ไว้ใจให้วางระบบท่อประปาภายใน

วันที่ 21 ม.ค. 2556

               เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายธนธรณ์ ธีระพงษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.หญิงพัชรา มิ่งไม้ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่และชื่นชมสาขาฯ ในการให้ความห่วงใย ใส่ใจในการดูแลปัญหาระบบท่อประปาภายในที่พบจุดแตกรั่วหลายจุด ประกอบกับอายุการใช้งานนาน จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางสาขาฯ จึงแนะนำให้วางท่อประปาใหม่ทดแทน นอกจากนี้ ตม. ยังขอบคุณ ที่สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างการซ่อมชั่วคราว เพื่อให้ใช้น้ำประปาได้ สำหรับการวางระบบท่อประปาภายใน ระยะแรกจะวางท่อประปาตั้งแต่มาตรวัดน้ำจนถึงถังพักน้ำ ส่วนระยะต่อมาเป็นการวางท่อประปาภายในอาคารหอพัก พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำแต่ละห้องพัก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งราคาในระยะแรก

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125