ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขามีนบุรี พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ อวยพรปีใหม่ '56

วันที่ 21 ม.ค. 2556

               เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายจรัญ แตงแจ้ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี นำคณะผู้บริหารเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ในโครงการ Best Care Service ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขต สถานีตำรวจ และสถานที่ราชการ เพื่อมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจและคุณภาพน้ำประปาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ และกล่าวชื่นชมการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วของ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125