ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ “กลลวงทดสอบคุณภาพน้ำ”

วันที่ 18 ม.ค. 2556

            มายากล "ทดสอบคุณภาพน้ำ” ระบาด ใช้เครื่องมือจุ่มทดสอบจนมีตะกอนสนิมละลาย หลอกให้เชื่อว่า น้ำไม่สะอาด กปน. แจงประชาชน ยืนยันมาตรฐานน้ำดื่มควรมีแร่ธาตุในเกณฑ์เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
            นางจงกลนี อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทดสอบความสะอาดและคุณภาพของน้ำดื่ม ที่สร้างกระแสความเข้าใจผิดให้กับสังคมในหลายๆแง่มุม จนนักวิชาการหลายๆท่านต่างออกมายืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว อาทิ ในการรายงานเรื่อง "เผยกลลวงในการทดสอบน้ำดื่ม” ของ รศ.ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการเลขานุการสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค) ซึ่งเผยแพร่เป็นข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ทั่วไป ซึ่ง กปน. ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยย่อว่า มีการโฆษณาชวนเชื่อโดยการนำเครื่องมือทดสอบ ชนิดเครื่อง แยกสารละลายด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่องอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว คือเหล็ก และอะลูมิเนียม โดยเมื่อนำเครื่องมือทดสอบดังกล่าวจุ่มลงไปในน้ำดื่มทั่วไป หรือน้ำดื่มใดก็ตามที่มีส่วนประกอบของ แร่ธาตุ และทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านน้ำที่ทดสอบ ขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยเหล็กจะละลายและทำปฏิกิริยากับน้ำ ทำให้เกิดตะกอนที่มีสีน้ำตาลแดงคล้ายสนิมเหล็ก เรียกว่า เหล็กไฮดรอกไซด์ ซึ่งตะกอนที่ละลายออกมาจากเครื่องมือนี้เอง ที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนว่า น้ำที่มีตะกอนละลายคือน้ำที่ไม่สะอาด มีสิ่งเจือปน และไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งแท้จริงแล้วนั้น น้ำดื่มที่เหมาะแก่การบริโภค ต้องมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม จึงไม่แปลกที่เมื่อนำเครื่องมือดังกล่าวมาทดสอบแล้วเกิดสีหรือตะกอน ในขณะที่กลุ่มบุคคลดังกล่าว นำน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis หรือการขจัดแร่ธาตุทุกชนิดออกไปจากน้ำ จนไม่มีสิ่งใดๆเจือปนอยู่เลยเทียบเท่าได้กับน้ำกลั่นมาทดสอบ
จึงไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นทั้งสิ้น และทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าน้ำดังกล่าวคือน้ำที่สะอาดที่สุด
           น้ำดื่มที่ดีนั้น ควรจะมีแร่ธาตุละลายอยู่บ้าง โดยมีปริมาณไม่มากไปกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) หรือ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ สำหรับน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุเจือปนอยู่เลย ตามปกติ จะไม่ใช้เพื่อการบริโภค แต่จะใช้ในการเติมแบตเตอรี่รถยนต์ หรือใช้ในห้องทดลองหรือโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
           ทั้งนี้ นางจงกลนี กล่าวยืนยันว่า น้ำประปาที่ผลิตโดย กปน. เป็นน้ำที่สะอาด ได้มาตรฐานน้ำดื่ม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม และเกลือแร่ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลลวงจากเครื่องมือทดสอบดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะถึงแม้เป็นเครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์จริง แต่อาศัยข้อมูลเชิงลึกมาเชิญชวนให้เกิดความเชื่อและความเข้าใจ แบบผิดๆ ถือได้ว่าเป็นการเล่นกลหลอกลวงประชาชน ทำให้เกิดความสับสนเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคล ที่ทำการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125