ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 19 และ 20 มกราคม 2556

วันที่ 17 ม.ค. 2556
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
          ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนประดิพัทธ์ ในคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนพระราม 6 ซอย 43 ถนนทหาร (ฝั่งเหนือ) ถนนเตชะวนิช ถนนพระราม 5 ถนนระนอง 1
    และถนนประดิพัทธ์
          นอกจากนี้ เพื่อให้การให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กปน. จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ณ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี ในคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 23.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง ในคืนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา เที่ยงคืน-01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จึงจำเป็นต้องหยุดการสูบจ่ายน้ำของสถานีดังกล่าว ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  •  ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู 73 ถึง โรงไฟฟ้า EPEC
  •  ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกเทพารักษ์ ตัด ถนนตำหรุ-บางพลี จนถึงถนนคลองด่าน 
  •  ถนนคลองด่าน ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ถนนเมืองใหม่บางพลี ถนนตำหรุ-บางพลี 
  •  ถนนแพรกษา ตั้งแต่ซอยเทศบาลแพรกษา 14 ถึงถนนตำหรุ-บางพลี 
  •  นิคมอุตสาหกรรมบางปู โรงไฟฟ้า EPEC

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125