ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขามีนบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะข้าราชการฯ ภูฏาน

วันที่ 20 พ.ย. 2555

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายจรัญ แตงแจ้ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐบาลประเทศภูฏาน จำนวน 7 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสาขา ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้วิชาการด้านการประปา ในความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. และมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะข้าราชการฯ ประเทศภูฏาน เข้าฟังการบรรยายในหลักสูตร Operation and Maintenance of Water and Waste Water Treatment Plant ที่เน้นด้านการบริหารจัดการน้ำประปาและการให้บริการประชาชน จากนั้นได้พาเยี่ยมชมสถานีสูบจ่ายน้ำประปา ซึ่งคณะข้าราชการฯ ประเทศภูฏาน กล่าวว่าได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรู้สึกประทับใจในการจัดการงานด้านการประปาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตนต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125