ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ว่าการฯ เปิดกิจกรรม “4DX” 2012 MWA CHANGE

วันที่ 20 พ.ย. 2555

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "4DX” 2012 MWA CHANGE โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งทางสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เป็นสาขานำร่องในการนำเอาหลัก "วินัย 4 ประการเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์” (The 4 Disciplines of Execution) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิด "2 ลด 2 เพิ่ม” ได้แก่ ลดค่าใช้จ่าย ลดน้ำสูญเสีย เพิ่มรายได้ และเพิ่มความพึงพอใจ ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะต้องตั้งเป้าหมายและปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และจัดทำตารางคะแนนแสดงผลงานอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125