ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาสมุทรปราการ เปิดฉากรับงานธุรกิจเสริม โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

วันที่ 20 พ.ย. 2555

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมงาน Best Care Service (BCS) สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ได้เข้าพบ นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เพื่อสอบถามปัญหาในการให้บริการ พร้อมแนะนำการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เช่น การติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในแยกตามอาคาร เพื่อความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบการใช้น้ำ ซึ่งหากเกิดปัญหาท่อแตกรั่ว จะสามารถสำรวจและซ่อมแซมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนสนใจขอใช้บริการงานธุรกิจเสริมหลังมาตรวัดน้ำ ทางสาขาจึงได้สำรวจระบบประปาภายในของโรงเรียนเบื้องต้น พร้อมจะเร่งส่งทีมงานเข้าสำรวจและออกแบบรายละเอียดต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125