ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาบางกอกน้อย จัด“ประปาเพื่อประชาชน” สานสัมพันธ์ชุมชนวัดสุวรรณาราม

วันที่ 20 พ.ย. 2555

             เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย จัดกิจกรรม "ประปาเพื่อประชาชน” ครั้งที่ 1/2556 ณ ชุมชนสุวรรณาราม (บ้านบุ) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ชุมชน โดยให้บริการรับคำร้อง สำรวจความพึงพอใจ และบริการดูแลระบบประปาภายใน (HCC) ซึ่งได้รับความสนใจขอใช้บริการเปลี่ยน/ ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา ยกมาตรวัดน้ำ สำรวจหาท่อรั่วภายในบ้าน และแจ้งจุดท่อรั่วที่เป็นสาเหตุให้น้ำประปาไหลอ่อน นอกจากนี้ นักศึกษาจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125