ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาแม้นศรี สนับสนุนรถน้ำดื่มโครงการผ่าตัดตาต้อ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 20 พ.ย. 2555

           ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) ได้ร่วมสนับสนุนรถน้ำดื่มในโครงการผ่าตัดตาต้อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พล.ปตอ. เกียกกาย ซึ่ง กอ.รมน. กองทัพบก สมาคมนักธุรกิจฯ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้จัดขึ้น โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในประเทศ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การรักษาผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสตรวจเช็คสายตาฟรี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตามาให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125