ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ว่าการฯ รับโล่เกียรติยศ 'การส่งเสริมธรรมาภิบาล'

วันที่ 19 พ.ย. 2555

            เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ "โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย” จาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ 14 นอกจากนี้ในวันเดียวกัน น.ส.สุชาดา พณิชยกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ เป็นผู้แทน กปน. มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ป.ป.ช. พร้อมชมนิทรรศการและรับฟังการเสวนาเรื่อง "โกงไม่เป็นไร ขอให้ฉันได้ประโยชน์ สังคมไทยรับได้หรือ” โดยวิทยากรพิเศษ รศ.สุขุม นวลสกุล และ อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125