ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
รำลึก 98 ปีการประปาไทย การประปานครหลวงทำบุญใหญ่พร้อมกันทุกหน่วยงาน

วันที่ 15 พ.ย. 2555

            วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันก่อตั้งกิจการประปาไทย และในปีนี้ นับเป็นปีที่ 98 ในโอกาสนี้ นายเจริญ ภัสระ ผวก.กปน. จึงได้ให้ทุกหน่วยงานพร้อมใจทำบุญใหญ่ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงก่อตั้งกิจการประปาไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125