ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาบางเขน รุกงาน BCS เดินหน้าวางท่อ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 13 พ.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยผู้บริหารสำนักงานประปาสาขาบางเขน และทีมงาน Best Care Service (BCS) ได้เข้าพบ นางภาระณี วรรธโนทัย ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานดอนเมือง นางภาระณี กล่าวว่า จากการที่สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ต้องทำการปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ ซึ่งคาดว่าไม่ต่ำกว่า 30,000 คน/วัน จึงต้องการให้ กปน. ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำภายใน และสนใจงานบริการธุรกิจเสริมล้างถังพักน้ำ ซึ่งภายในสนามบินมีทั้งหมด 29 จุด ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว 10 จุด และจะทยอยปรับปรุงเพื่อเปิดใช้งานตามลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ในการนี้ ทีม BCS ของสาขาฯ จะประสานงานให้ทีมวิศวกรดำเนินการตรวจสอบระบบท่อ และอุปกรณ์ประปาภายในสนามบินดอนเมืองต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125