ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาภาษีเจริญ รับโล่กิตติคุณผู้ทำประโยชน์ ของ กทม.

วันที่ 13 พ.ย. 2555

           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "รักษ์สุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาคมภาษีเจริญ” ภายใต้คอนเซ็ปงาน "ลัด เลี้ยว เที่ยวภาษีเจริญ สุขภาพดีชีวีสดใส” ของกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ โดยสาขาฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 หน่วยงานที่รับโล่กิตติคุณผู้ทำประโยชน์ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จาก พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งสำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการดูแลสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125