ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมหารือ บ.นิสสัน เพิ่มจุดติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 13 พ.ย. 2555

           เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การประปานครหลวง (กปน.) โดยกองประปาสุวรรรภูมิ ร่วมหารือกับ นายอำนวย กัลยาณประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารงานทั่วไป บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนชาวญี่ปุ่น เรื่องการวางท่อและเพิ่มจุดการติดตั้งประปาใหม่ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ จึงจำเป็นต้องเพิ่มการใช้น้ำประปาให้มากขึ้น โดยจะวางท่อขนาด 300 มม. และติดตั้งมาตรวัดน้ำเพิ่ม ระยะเวลาในการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2556 เริ่มใช้น้ำประมาณเดือนสิงหาคม 2556 และจะใช้น้ำได้เต็มกำลังประมาณ 90,000 ลบ.ม. ต่อเดือน ในต้นปี 2557

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125