ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ชูธงการันตีคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วันที่ 30 ต.ค. 2555

          นายวิทยา อินทชิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ของ กปน. นำทีมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เยี่ยมชมการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของ มท. และกปน. ในซอย กรุงเทพฯ- นนทบุรี 33 โดย กปน.จะเฝ้าระวังและติดตามตรวจแบคทีเรียจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอีกปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยจากตู้น้ำดื่มทุกแห่งของ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125