ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยการทัพเรือ

วันที่ 29 ต.ค. 2555

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยการทัพเรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสาธารณประโยชน์ เนื่องจากที่ผ่านมา กปน. ได้ส่งผู้บริหารเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพเรือ โดยผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชาได้อย่างดี ตลอดจนเกิดการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผลดีต่อ กปน. และการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125