ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาลาดพร้าว ทำดี!!! เก็บกระเป๋าส่งคืนผู้ใช้น้ำ

วันที่ 29 ต.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ได้มอบกระเป๋าที่ประกอบด้วยทรัพย์สินมีค่าส่งคืน คุณไพวัลย์ เหล่ามา ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการและลืมไว้ภายในสาขา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่พบเห็นได้โทรศัพท์ติดต่อให้ผู้ใช้น้ำมารับกระเป๋าคืนทันที ทำให้ผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจและชื่นชมในการให้บริการของสาขาเป็นอย่างยิ่ง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125