ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
พร้อมใจถวายความจงรักภักดี

วันที่ 26 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง (กปน.) นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการ และคณะ พร้อมนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภายนอก อาทิ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ธ.กรุงไทย ชุมชนท่าทราย ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ฯลฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการประปาในประเทศไทย และสาธารณูปโภคนานัปการ ทั้งไฟฟ้า รถไฟ และโทรศัพท์ เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125