ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ขอบคุณ ผู้ว่านนท์ฯ เอาจริงเรื่องมาตรวัดน้ำถูกขโมย

วันที่ 24 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุวัฒน์ โลหะจรูญ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ได้กล่าวขอบคุณ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ จ. นนทบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือกรณีมาตรวัดน้ำถูกขโมย โดยได้สั่งการให้ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกให้ความรู้และกวดขันร้านรับซื้อของเก่า ให้ระวังและอย่ารับซื้อของที่ขโมยมาจากทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ข้องอ สายรัดท่อ สายไฟ ฯลฯ ทั้งยังให้ร้านรับซื้อของเก่าทุกร้านติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบผู้ที่นำของเก่ามาขาย และหากร้านใดไม่ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้อีกด้วย ซึ่งผลจากดำเนินการดังกล่าว ทำให้จำนวนมาตรวัดน้ำที่ถูกขโมยลดลง จากที่เคยหายถึงเดือนละ 100 กว่าตัว และสูงสุด 200 กว่าตัวนั้น ขณะนี้ได้ลดลงหลือเพียง 80 และ 26 ตัว แสดงให้เห็นว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว ย่อมสามารถแก้ปัญหาการลักขโมยและลดความเดือดร้อนของประชาชนได้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125