ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. มอบของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาสี ร.ร.เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

วันที่ 19 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยผู้บริหารสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ได้เข้าพบ นายภูวนัย สุวรรณธารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เพื่อมอบของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125