ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ขอบคุณ กปน.

วันที่ 19 ต.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้รับหนังสือขอบคุณจาก นางขนิษฐา กมลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในโอกาสที่ กปน. ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนน้ำดื่มในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน ที่ผ่านมา

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125