ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565

วันที่ 12 พ.ค. 2565

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. จะปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS หรือบริการเรียกดูแผนที่ได้ทุกระบบ อาทิ บริการตรวจสอบพื้นที่น้ำไม่ไหล ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำประปา แจ้งเหตุท่อแตกรั่ว ขอติดตั้งประปาใหม่ ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ ได้

          กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125