ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. ต้อนรับ คณะนักศึกษา สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 ดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และด้านคุณภาพน้ำ

วันที่ 11 พ.ค. 2565

กปน. ต้อนรับ คณะนักศึกษา สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 ดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และด้านคุณภาพน้ำ
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายมานิต ปานเอม รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายประเวศ อัมพรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8 ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรดังกล่าว จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และด้านคุณภาพน้ำ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล และโรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยมี คณะผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ คณะนักศึกษาฯ ให้ความสนใจในกิจการของ กปน. เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งชื่นชมกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. ซึ่งมั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125