ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิ่งเทรลไทย

วันที่ 11 พ.ค. 2565

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องปิยราษฎร์ การประปานครหลวง (กปน.) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทว่ายน้ำ จำนวน 300,000 บาท และสมาคมวิ่งเทรลไทย จำนวน 300,000 บาท ภายใต้โครงการ "1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ" เพื่อส่งเสริมกีฬาคนพิการและกีฬาวิ่งเทรล รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

          ในการนี้ นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. และ นายอภิรัฐ จตุปัญญาโชติกุล อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้เกียรติร่วมพิธีฯ โดยมี นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และ นายชุมพล ครุฑแก้ว นายกสมาคมวิ่งเทรลไทย เป็นผู้รับมอบ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กปน. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ" โดยในปีนี้เป็นปีที่สองที่ กปน. ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิ่งเทรลไทย เพื่อร่วมพัฒนาทักษะนักกีฬา ตลอดจนยกระดับความสามารถของนักกีฬาไทยในการแข่งขันรายการต่าง ๆ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125