ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. รับรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม" ในงาน "SIAMRATH ONLINE AWARD 2022"

วันที่ 11 พ.ค. 2565

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมพิธีมอบรางวัล "SIAMRATH ONLINE AWARD 2022" ผ่านระบบออนไลน์ โดยรางวัลนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท สยามรัฐ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สยามรัฐออนไลน์เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บุคคล นักการเมือง และบุคคลในวงการบันเทิง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

          นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ตนและ กปน. รู้สึกรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยื่ง ที่บริษัท สยามรัฐ จำกัด ได้มอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม" ซึ่งบุคลากรของ กปน. ทุกคน ล้วนเป็นผู้ขับเคลื่อนกับรางวัลดังกล่าว ด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับองค์กรเรา คือ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล" ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ พนักงาน บุคลากรของ กปน. ทุกคน ขอขอบคุณเว็บไซต์สยามรัฐ ที่เห็นความสำคัญของการดำเนินการในครังนี้ และขอให้คำมั่นสัญญาว่า กปน. จะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125