ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
ประกาศผลรางวัล “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

วันที่ 3 พ.ค. 2565

🎉 ประกาศผลแล้วจ้า
กิจกรรม "ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 

✨️ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ร่วมกันแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ของการประปานครหลวง (กปน.)

📣 ยังมีแจกรางวัลกันอีก 3 ครั้ง จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 
มาร่วมกันเป็นครอบครัวตาสับปะรดเยอะ ๆ นะครับ เพื่อช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนาน ๆ 

🗒 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=76711&filename=index
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125