ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

วันที่ 2 เม.ย. 2565

กปน. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต ชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันดูแลและแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565) เวลา 12.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชัน โซน F ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2” เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันดูแลและแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยมี นายชัยทัต แซ่ตั้ง นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. และ นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. ร่วมกิจกรรม

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. กล่าวว่า โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 เป็นการต่อยอดจาก "โครงการตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ที่ กปน. ได้เริ่มดำเนินการในปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้ช่วยกันแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีผู้แจ้งเรื่องท่อประปาแตกรั่วกว่า 10,000 คน ช่วยลดน้ำสูญเสียได้ถึง 60,189.68 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 กปน. ได้ขยายเครือข่ายครอบครัวตาสับปะรดให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยการให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว หรือถ่ายรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กปน. สามารถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ผู้ที่แจ้งข้อมูลท่อประปาแตกรั่ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 90 รางวัล โดย กปน. จะมอบรางวัล 2 เดือน / ครั้ง เป็นจำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 540 รางวัล รวมทั้งของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น หมวก หน้ากากผ้าอนามัย กระบอกน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1 ล้านบาท โดย กปน. จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์อีก 1 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้เรามีน้ำใช้อย่างยั่งยืนสืบไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125