ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ” มอบให้แก่องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สาธารณชนในช่วงวิกฤติ COVID-19

วันที่ 1 เม.ย. 2565

กปน. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  "องค์กรหัวใจทองคำ” มอบให้แก่องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สาธารณชนในช่วงวิกฤติ COVID-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม MAYFAIR โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นายสุนทร  ทองกำเหนิด ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "องค์กรหัวใจทองคำ" จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สาธารณชนในช่วงวิกฤติ COVID-19 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี

สำหรับ กปน. มีมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการลดค่าน้ำประปา การงดระงับการใช้น้ำ คืนเงินประกันการใช้น้ำ ช่วยเหลือค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การให้ความช่วยเหลือชุมชนและประชาชนรอบข้างโรงงานผลิตน้ำ การสนับสนุนเงินการกุศลและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย ศูนย์ฉีดวัคซีน วัด และสถานที่อื่น ๆ รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระค่าน้ำประปา และรับบริการต่าง ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ e-Service โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประปาสาขา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยมาตรการทั้งหมด สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงวิกฤติ COVID-19 ได้กว่า 9 ล้านราย เป็นจำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125