ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. เชิญชวนประชาชนล้างถังพักน้ำ พร้อมแนะวิธีตรวจสอบระบบประปาในบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

วันที่ 1 เม.ย. 2565

กปน. เชิญชวนประชาชนล้างถังพักน้ำ 
พร้อมแนะวิธีตรวจสอบระบบประปาในบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ขอเชิญชวนประชาชนหมั่นตรวจสอบดูแลระบบประปาและอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน อาคาร และสำนักงาน ให้สะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชนที่มีถังพักน้ำ ควรล้างถังพักน้ำทุก 6 เดือน และปิดถังพักน้ำให้สนิท เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งสะสมของตะไคร่น้ำ ลูกน้ำ ตลอดจนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปเจือปนในน้ำประปา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาในถังพักน้ำให้สะอาด ปลอดภัย สามารถบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ 

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ คือ ที่ตั้งของถังพักน้ำควรมีขอบเขตชัดเจนมีหลังคาคลุม พื้นสะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ สามารถป้องกันสัตว์นำโรคเข้าไปอาศัยได้ ถังพักน้ำต้องทำมาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับบรรจุน้ำประปาและควรมีช่องระบายน้ำทิ้งด้านล่าง  เพื่อความสะดวกเวลาล้างทำความสะอาด รวมทั้งควรดูแลถังพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอาคารและธุรกิจที่มีถังพักน้ำขนาดใหญ่

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการดูแลรักษาระบบประปา ทั้งภายในบ้าน อาคาร หรือสำนักงานต่าง ๆ กปน. มีบริการล้างถังพักน้ำ โดยทีมงานมืออาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อรับบริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MWA onMobile, MWA Call Center 1125 และ กองบริหารธุรกิจเสริมด้านบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 02-586-7623
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125