ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
กปน. จับมือ 2C2P ลดค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา เพียง 7 บาทต่อรายการ เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ ถึง 30 มิ.ย. 65 นี้

วันที่ 28 มี.ค. 2565

กปน. จับมือ 2C2P ลดค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา เพียง 7 บาทต่อรายการ
เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ ถึง 30 มิ.ย. 65 นี้
 
การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (2C2P) เชิญชวนทุกท่านร่วมกันลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัส COVID-19 จัดโปรโมชันพิเศษ ลดค่าบริการในการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. เหลือเพียง 7 บาทต่อรายการ (จากเดิม 9 บาทต่อรายการ) สำหรับทุกยอดชำระ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565
 
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถ เลือกชำระเงินค่าน้ำประปา ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด (VISA) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. ด้วยเช่นกัน ในอัตราค่าบริการ 11 บาทต่อรายการ สำหรับยอดการชำระ 0 - 5,000 บาท ขณะที่ การชำระเงินค่าน้ำประปา ด้วยบัตรเครดิตเจซีบี และบัตรเครดิตยูเนียนเพย์ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) จะมีอัตราค่าบริการ 6 บาทต่อรายการ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125