ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2565
ขอเชิญชมคลิปสัมภาษณ์ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ กปน. ถึงความสำคัญในการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย

วันที่ 24 มี.ค. 2565

การประปานครหลวง (กปน.) ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิตน้ำประปาตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ💦 ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ👍

ขอเชิญชมคลิปสัมภาษณ์ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ กปน. ถึงความสำคัญในการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ กปน. ใส่ใจมอบให้ประชาชน

รับชมได้แล้ววันนี้ทุกช่องทาง
Facebook | Instagram | Youtube| Twitter > @MWAthailand

https://youtu.be/wE98wV8UR7E#MWA
#การประปานครหลวง
#Smiletogether
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125