ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  ด่วนมาก ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  ด่วน ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) บางพื้นที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. เฝ้าระวังภาวะฝนทิ้งช่วงถึงกลางเดือน กค 64 อาจส่งผลให้เกิดน้ำทะเลหนุน ชวนประชาชนติดตามรายงานคาดการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ เริ่มศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 นี้

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

กปน. เฝ้าระวังภาวะฝนทิ้งช่วงถึงกลางเดือน กค 64 อาจส่งผลให้เกิดน้ำทะเลหนุน ชวนประชาชนติดตามรายงานคาดการณ์คุณภาพน้ำรายสัปดาห์ เริ่มศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 นี้ 

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. ประสานความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำและควบคุมความเค็มกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยา ประเมินว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วง ในช่วงเดือนมิถุนายน – กลางเดือน กรกฎาคม 2564 ทำให้ฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่ มีปริมาณน้อยลง อีกทั้งกรมชลประทานต้องจัดสรรน้ำให้กับภาคการเกษตรในพื้นที่ที่เพาะปลูก จึงอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

ดังนั้น กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับ กรมชลประทาน เพื่อร่วมปฏิบัติการกระแทกน้ำ (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation : กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล และการปรับลดการสูบน้ำดิบในช่วงวิกฤติอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ กปน. จะแจ้งรายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปารายสัปดาห์ ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านช่องทางโซเชียลของ กปน. (Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand) ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และประชาชนยังสามารถดูคุณภาพน้ำประปาแบบ real-time ได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://twqonline.mwa.co.th/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อค่าความเค็มสูงขึ้น กปน. จะรายงานคุณภาพน้ำประปาเป็นรายวัน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป 

*************
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125