ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  ด่วนมาก ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  ด่วน ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) บางพื้นที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. – กรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและควบคุมความเค็มฯ ในช่วงต้นฤดูฝน

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

กปน. – กรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและควบคุมความเค็มฯ ในช่วงต้นฤดูฝน 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำและส่งน้ำ) พร้อมคณะผู้บริหารสายงานผลิตและส่งน้ำ และสายงานแผนและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการควบคุมความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา กับ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหารกรมชลประทาน โดยมี ผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมให้ข้อมูล  

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์ฝน จากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่า ในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564) จะมีปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพื้นที่รับน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในปริมาณน้อย ประกอบกับปัจจุบันภาคการเกษตรได้ทำการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กรมชลประทานต้องจัดสรรน้ำให้กับภาคการเกษตร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ซึ่งได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว จึงอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา  

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้เสนอมาตรการเพื่อรับมือ โดย กรมชลประทาน จะประสานงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับการใช้น้ำของทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการรักษาเสถียรภาพในการลำเลียงน้ำจากเขื่อน ลงมายังพื้นที่ด้านล่าง รวมถึงการประสานงานกับ กปน. ในการทำ Water Hammer Operation 

 ขณะที่ กปน. นอกจากการประสานความร่วมมือกับ กรมชลประทาน อย่างใกล้ชิดแล้ว ผู้ว่าการ กปน. ยังได้เสนอนโยบาย การปรับลดการสูบน้ำดิบในช่วงวิกฤติอย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบกับด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรการสำรองต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น เครื่องผลิตน้ำ RO ที่ติดตั้ง ณ สำนักงานประปาสาขาต่าง ๆ การเตรียมรถบรรทุกน้ำสำหรับแจกจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125