ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  ด่วนมาก ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  ด่วน ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) บางพื้นที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เผยผลสำรวจปี 64 ประชาชนพึงพอใจ กปน. มากขึ้น พร้อมเร่งปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เผยผลสำรวจปี 64 ประชาชนพึงพอใจ กปน. มากขึ้น พร้อมเร่งปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กปน. ประจำปี 2564 โดยบริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ได้ทำการสำรวจจากผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,002 ราย ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริการ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อประเมินผลการให้บริการและนำไปพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการทั่วไป/ สำนักงานประปาสาขา/ การบริการ 3 จ. (จอด จ่าย จร)/ ศูนย์บริการประชาชน 1125/ การวางท่อ ซ่อมท่อ/ ภาพลักษณ์ของ กปน. และจุดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้า พบว่า ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวม 4.590 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.571  

จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้น้ำพึงพอใจต่อการบริการที่สำนักงานประปาสาขามากที่สุด โดยได้คะแนนสูงถึง 4.749 รองลงมา คือ การวางท่อ ซ่อมท่อ ได้คะแนน 4.678 และลำดับ 3 คือ การบริการ 3 จ. (จอด จ่าย จร) ได้คะแนน 4.667 โดยเมื่อสอบถามถึงความไม่พึงพอใจ พบว่า ผู้ใช้น้ำไม่พึงพอใจในเรื่องแรงดันน้ำ มากที่สุด ทั้งนี้ กปน. ได้เร่งปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่ ทดแทนท่อประปาใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่ว เพื่อเสริมศักยภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา ทำให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น 

 ทั้งนี้ กปน. มีความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้ 

 💦 แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card และ Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ (เฉพาะธนาคารกรุงไทยไม่เสียค่าบริการ) • ติดตั้งประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store 

 💦 ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ บนแอปฯ MWA onMobile และเว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ของตัวแทนรับชำระเงิน โดยแอปฯ Krungthai Next เป๋าตัง และ TMB Touch (เฉพาะบัญชี TMB All Free) ไม่มีค่าบริการ 

 💦 การชำระเงินค่าน้ำประปา กรณีชำระเกินกำหนด และกรณีถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว (ผูกลวด) มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สามารถชำระได้ที่เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th แอปฯ MWA onMobile BLUEpay ShopeePay เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี โลตัส CenPay พิเศษ! ชำระผ่านแอปฯ Krungthai Next และ TMB Touch (เฉพาะบัญชี TMB All Free) ไม่เสียค่าบริการ 

 💦 ขอติดตั้งประปาใหม่และบริการอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th 

 💦 ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand และ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line Official Account : @MWAthailand 

******************************
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125