ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  ด่วนมาก ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  ด่วน ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) บางพื้นที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. เดินหน้าคืนเงินประกันมิเตอร์แล้วกว่า 250 ล้านบาท แจ้งปรับช่องทางคืนเงินประกันได้ทางพร้อมเพย์และบัญชีธนาคาร

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

กปน. เดินหน้าคืนเงินประกันมิเตอร์แล้วกว่า 250 ล้านบาท แจ้งปรับช่องทางคืนเงินประกันได้ทางพร้อมเพย์และบัญชีธนาคาร 

 นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. กล่าวว่า ตามที่ กปน. ได้เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ำได้รับเงินคืนแล้วทั้งสิ้น 404,468 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 257 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ กปน. ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนเงินประกันมิเตอร์น้ำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด - 19 จากเดิม 3 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์ บัญชีธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เหลือ 2 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์และบัญชีธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถขอรับเงินประกันการใช้น้ำคืนได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/refund/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125และช่องทางออนไลน์ของ กปน. ในชื่อ MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125