ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  ด่วนมาก ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  ด่วน ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) บางพื้นที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26 พ.ค. 2564

วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

 วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ⁣ 

ปีนี้ กปน. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี เจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเวียนเทียนออนไลน์เพื่อลดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 #วันวิสาขบูชา 
#MWA 
#การประปานครหลวง 
#Changeforbettercare
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125