ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) และซอยสะแกงาม 14 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนราษฎร์บูรณะ และถนนสุขสวัสดิ์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. ชวนประชาชนล้างถังพักน้ำ พร้อมแนะวิธีตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

วันที่ 4 มี.ค. 2564

กปน. ชวนประชาชนล้างถังพักน้ำ พร้อมแนะวิธีตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี 

 นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ขอเชิญชวนประชาชนหมั่นตรวจสอบดูแลระบบประปา อุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน ให้สะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชนที่มีถังพักน้ำภายในบ้าน ควรล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน และปิดถังพักน้ำให้สนิทป้องกันฝุ่นละออง แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโต กลายเป็นแหล่งสะสมของตะไคร่น้ำ ลูกน้ำ ตลอดจนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปเจือปนในน้ำประปา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัย สามารถบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้  

• ที่ตั้งของถังพักน้ำ ควรมีขอบเขตชัดเจน มีหลังคาคลุม พื้นสะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ สามารถป้องกันสัตว์นำโรค เช่น สุนัข แมว นก หนู หรือสัตว์เลื้อยคลาน เข้าไปอาศัยได้ ถังพักน้ำควรวางบนพื้นที่ยกระดับขึ้นมาประมาณ 15 เซนติเมตร มีแสงสว่างเพียงพอที่จะสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติในถังพักน้ำได้ 

 • ถังพักน้ำต้องทำมาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร เช่น สแตนเลส ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติก เป็นต้น ถังพักน้ำต้องสะอาด ไม่ชำรุด โดยเฉพาะฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และควรมีช่องระบายน้ำทิ้งด้านล่างสุด เพื่อความสะดวกเวลาล้างทำความสะอาด ก่อนนำน้ำประปามาใส่ครั้งแรก ควรทำความสะอาดถังก่อนด้วยน้ำสะอาด และล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน โดยทำความสะอาดผนังด้านนอกและด้านในด้วยแปรง จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง และขั้นตอนสุดท้ายต้องฉีดน้ำที่ผสมคลอรีน โดยใช้คลอรีนน้ำ เข้มข้น 10 % ปริมาณ 4 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร (1 ฝา เท่ากับ 5 มิลลิลิตร) ฉีดพ่นภายในถังพักน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนเปิดน้ำประปาเข้าถังพักน้ำ เพื่อใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากคลอรีนมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง การใช้คลอรีนล้างและฆ่าเชื้อโรค จึงควรระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการสัมผัสโดนมือ รวมทั้งไอระเหยที่อาจทำอันตรายต่อผิวหนัง เยื่อบุจมูก และตาได้ 

• ดูแลถังพักน้ำสม่ำเสมอ เช่น สำรวจสภาพถังพักน้ำ ล้างถังพักน้ำ เป็นต้น  

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน กปน. มีบริการล้างถังพักน้ำในราคาประหยัด (เริ่มต้น 1,100 บาท) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ bit.ly/MWAhomecare / สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา และ MWA Call Center 1125  
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125